NORĖDAMI APSILANKYTI STUDIJOS UŽSIĖMIMUOSE IR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS, UŽPILDYKITE MINI KLIENTO ANKETĄ. NETRUKUS SUSISIEKSIME.

REGISTRACIJA Į NORIMĄ UŽSIĖMIMĄ PATIEMS

Registraciją į norimą užsiėmimą galite atlikti daug greičiau - PASPAUDĘ EINAMŲJŲ TVARKARAŠČIŲ NUORODĄ PUSLAPIO APAČIOJE. Išsirinkite treniruotę ir įsiregistruokite užpildydami prašomus laukelius. Sistema patvirtinimą su asmeniniais kodų prisijungimais sugeneruos ir atsiųs el.paštu automatiškai. PAKARTOTINAI PRISIJUNGĘ PRIE SISTEMOS galėsite įsigyti ir norimą abonementą bei išsisaugoti programę ant telefono ekrano ir valdyti tolimesnes registracijas daug greičiau ir paprasčiau. Jei registruojantis turite daugiau klausimų, susisiekite +37068677708.

Studijos taisyklės

Svarbiausios abonementų įsigijimo, neužmirškite perskaityti bent jas.

1. Naudojimosi pilates studijos „Body Control treniruočių ir sveikatingumo studija” teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) būtinos visiems asmenims, kurie naudojasi pilates studijos „Body Control pilates treniruočių ir sveikatingumo studija” (toliau Taisyklėse – „Pilates studijos“) paslaugomis. Pradėti naudotis Pilates studijos paslaugomis leidžiama, tik Pilates studijos lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus registruojantis Pilates studijos treniruočių rezervavimo sistemoje adresu http://rezervacija.bc-studija.lt/ , arba savo parašu vienkartinio apsilankymo sąraše,
2. Už nepilnamečius lankytojus iki 14 metų registracijas į užsiėmimus vykdo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Pilates studijos paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Pilates studijai bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Pilates studijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
3. Pilates studija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Pilates studijos lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Pilates studijos atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Pilates studijos teikiamomis paslaugomis bei palikti Pilates studijos patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.
4. Jeigu lankytojas dėl Pilates studijos kaltės negali naudotis Pilates studijos paslaugomis, už kurias jis iš anksto sumokėjo, lankytojas turi teisę reikalauti grąžinti už narystę sumokėtos įmokos dalį už laikotarpį, kurį lankytojas negalėjo pasinaudoti paslaugomis dėl Pilates studijos kaltės, taip pat reikalauti atlyginti visus patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius.

1. Naudotis Pilates studijos paslaugomis – lankyti grupės užsiėmimus – lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą Pilates studijoje arba įsigiję asmeninį abonementą grynais arba pavedimu. Rezervuoti užsiėmimus lankytojas gali iš anksto įsigijęs abonementą.
2. Prieš pradedant lankyti grupės užsiėmimus, naujam klientui rekomenduojama praeiti bent vieną įvadinę asmeninę treniruotę. Treniruotėje aptariamos saugios padėtys iš kurių atliekami pratimai, įvertinama laikysena, supažindinama su saugiu pratimų atlikimu. Tai padės įsivertinti taisyklingą judesį, bei suprasti kada pratimas atliekamas netaisyklingai, ką daryti kai pratimo metu jaučiamas diskomfortas tam tikrose kūno vietose,- asmeninė įvadinė treniruotė užtikrins saugesnį kliento darbą grupėje.
3. Įsigijus abonementą, jį turite išnaudoti per 4 savaites. Galite lankytis tokiu dažnumu, kaip jums patogu (pvz., vieną savaitę ateiti 1 kartą, kitą – 2 ar 3 kartus ir pan.), rinktis iš visų tvarkaraščio treniruočių, trenerių ir užsiėmimų laikų, priklausomai nuo įsigyto abonemento. Abonementai yra vardiniai.  Pasibaigus 4 savaičių abonemento laikotarpiui ir nespėjus išnaudoti abonemento kartų dėl ligos, traumos, ar kitos svarbios priežasties, klientui gali būti pratęsiamas abonementas savaitei, tačiau klientas turi įsigyti naują abonementą sekančiam 4 savaičių laikotarpiui ir vieną savaitę klientas turi turėti du galiojančius abonementus. Abonementas pratęsiamas tuo atveju, jei jis pasibaigęs ne vėliau kaip prieš 14 dienų ir yra ne akcijinis. Svarbu - abonementas gali būti pratęstas perkant naują tik vieną kartą per du mėnesius. Akcijiniai abonementai nepratęsiami, ligos atveju klientui leidžiama likusius kartus perleisti draugui, registruojant jį į treniruotę savo vardu, prieš tai įspėjus studijos administratorių. Jei klientas nusprendžia antro abonemento neįsigyti, pasibaigusio abonemento galiojimo laikotarpis nepratęsiamas ir pinigai už neišnaudotus užsiėmimus negrąžinami. Abonemento galiojimo laiką lankytojas gali pratęsti atvykęs į studiją, įsigydamas naują 4 savaičių galiojimo abonementą, arba padarydamas pavedimą. Įsigytą abonementą turite aktyvuoti per 14 dienų. Dovanų kuponus turite aktyvuoti per 3 mėnesius nuo pirkimo datos.
4. Lankytojams, įsigijusiems abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Pilates studijos kaltės negalėjo naudotis Pilates studijos paslaugomis.

5. Neribotas abonementas, grupėje iki 12 žmonių. Akcija galioja iki 2024.01.31. Svarbi sąlyga: apsilankymas vieną kartą dienoje ir neužmiršti išsiregistruoti iš užsiėmimo, jei planuojate neatvykti. Neatvykus 2 kartus ir neišsiregistravus, abonementas anuliuojamas, pinigai negrąžinami. Akcijiniai abonementai nepratęsiami, jie yra vardiniai ir neperleidžiami. Abonementas galioja 4 savaites, šventinės dienos į šį laikotarpį įeina.

1.Pilates studija suteikia lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina užsiėmimų grupėse įtakos konkretaus lankytojo sveikatai. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Pilates studijos teikiamomis paslaugomis, turi įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Pilates studiją bei naudotis jos teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
2.Lankytojai, naudodamiesi Pilates studijoje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Pilates studijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas turi būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Pilateso studiją bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas.
3.Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Pilates studijos paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Pilates studijos teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.
4.Pilates studijos darbuotojai, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Pilates studijos teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
5.Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Pilates studijoje, tenka lankytojui. Pilates studija neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos. Visi Pilates studijoje užsiėmimų pratimai yra rekomenduotinio pobūdžio ir nėra privaloma juos atlikti užsiėmimų metu, jei bandant jaučiamas skausmas ar fizinės galimybės klientui neleidžia to pratimo tinkamai, saugiai atlikti.
6.Kilus įtarimų dėl netinkamos užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės ir treneriams paprašius, lankytojas turi nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

1.Pilates studijos bendras užsiėmimų tvarkaraštis yra skelbiamas interneto svetainėje www.bc-studija.lt ir Pilates studijos skelbimų lentoje, tačiau detalų, pakoreguotą tvarkaraštį klientai ras prisijungę prie Pilates studijos rezervacinės sistemos. Apie užsiėmimų tvarkaraščio pasikeitimus lankytojai informuojami iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną rezervacinėje sistemoje www.rezervacija.bc-studija.lt arba asmenine žinute užsiregistravusiems į užsiėmimą klientams, prieš užsiėmimą likus mažiau nei keturioms valandoms, nesusirinkus pakankamam skaičiui, užsiregistravusių į užsiėmimą, klientų. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jeigu tvarkaraštyje nurodytą užsiėmimą veda kitas užsiėmimo treneris. Taip pat treneriui išvykus ar susirgus, studija gali koreguoti tvarkarašti, iš anksto įspėjus klientus, kurie jau gali būti prisiregistravę prie užsiėmimo.
2.Pilates studijos lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus ir atvykti likus 15 min. iki užsiėmimo pradžios, ypač jeigu klientas neturi galiojančio abenemento ir nori susimokėti grynais. Neturėdami galiojančio abonemento arba nesusimokėję mokesčio už vienkartinį apsilankymą pries užsiėmimo pradžią, klientas į užsiėmimą neįleidžiamas. Pilates studijos užsiėmimų treneriams suteikta teisė neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių lankytojų.
3.Draudžiama dėvėti Pilates studijos užsiėmimų salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą aprangą.
4.Pilates studija neteikia daiktų saugojimo paslaugos, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Pilates studijos rūbinėje. Lankytojams rekomenduojama į Pilates studiją nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą turi nedelsiant informuoti Pilates studiją. Pilates studija neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą. Lankytojo Pilates studijoje palikti daiktai saugomi 30 kalendorinių dienų.

1.Atsakingai ir rūpestingai naudotis Pilates studijos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Pilates studijos paslaugomis nepadarytų žalos sau, Pilates studijos, savo, kitų Pilates studijos lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
2.Būti blaiviam ir neapsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Pilates studija turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į Pilates studiją.
3.Nedelsiant informuoti Pilates studijos darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Pilates studijos paslaugomis.
4.Naudotis Pilates studijos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Pilates studijos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.
5. Laikytis Pilates studijos atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Pilates studijos įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Pilates studijos paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių.
6. Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Piates studijos paslaugomis.
7.Pilates studijos užsiėmimuose dėvėti švarią bei tvarkingą aprangą.
8.Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti į Pilates studiją tik nedūžtančiuose, užsukamuose dangteliu buteliukuose, draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus.
9.Fotografuoti ir filmuoti tik turint Pilates studijos vadovybės leidimą.
10.Atlyginti Pilates studijai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Pilates studijos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas turi atlyginti Pilates studijai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Pilates studijos administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.
11.Jūs sutinkate, kad jūsų el. pašto adresas, būtų naudojamas studijos tiesioginės rinkodaros tikslais (siųsti naujienų ar informacinius laiškus, susijusius su studijos veikla).

1. Body Control pilates treniruočių ir sveikatingumo studijos treneriai ir mokytojai įsipareigoja teikti tik sertifikuotas treniruotes.
2. Užtikrina, kad treniruotėje nebus daugiau negu 16 žmonių.
3. Įsipareigoja kiekvienais metais tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją.
4. Vedamų užsiėmimų metu būti blaivūs ir neapsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
5. Fotografuoti ir filmuoti užsiėmimus, gavus Pilates studijos klientų žodinį leidimą, konkrečiame užsiėmime.
6. Asmeniškai informuoti užsiregistravusį klientą, ne vėliau kaip prieš tris valandas, jei užsiėmimas neįvyks, nesusirinkus minimaliam klientų skaičiui ar kitai svarbiai aplinkybei.
7. Grąžinti sumokėtus pinigus už užsiėmimus ar pratęsti abonementus, kai lankytojas dėl Pilates studijos kaltės negalėjo naudotis Pilates studijos paslaugomis.
8. Išrašyti paslaugos pirkimo kvitą, jei to pageidauja klientas (studijos darbuotojai dirba pagal verslo liudijimus, susijusius su sporto paslaugų teikimu, apskaita vedama pagal LR įstatymus verslo liudijimams, kasos aparatas neprivalomas).
9. Studijos vedamuose užsiėmimuose dėvėti švarią bei tvarkingą aprangą.

Į VIRŠŲ